Kinderkoor Friends
Zingen bij deze koren zorgt ervoor dat je Friends Forever bent.

Over ons

 

Kinderkoor Friends bestaat sinds november 1999 en is voor alle kinderen van 6 tot 13 jaar. We willen samen zingen tot Gods eer. We repeteren iedere maandagavond van 18.30 – 19.30 uur in de bovenzaal van De Ark, Rubensstraat 35 te Papendrecht. 

De dirigente is Simone Leeuwesteijn en de vaste pianist is Pascal van den Dool Tijdens de repetities zijn er ook altijd 2 bestuursleden aanwezig. Daarnaast werken we met “bijzitouders”. Iedere ouder/verzorger komt 2 à 3 keer per jaar aan de beurt om tijdens de repetities tussen de kinderen te zitten om te zorgen dat het geheel ordelijk verloopt. Friends zingt allerlei leuke, vrolijke, christelijke liedjes uit bijvoorbeeld Opwekking, Elly&Rikkert, Marcel&Lydia Zimmer, Make some noise kids, Ben Ketting, e.d. 

Ieder jaar zingen we een aantal malen in de kerk of elders, zoals bijvoorbeeld een kerst- of paaszangavond, jeugddienst, e.d. of we geven een eigen concert. Ook zingen we wel eens in verzorgingstehuizen. Ieder jaar gaan we met elkaar iets leuks doen ter afsluiting van het zangseizoen. Vaak wordt dit voorafgegaan door een actie. 

We dragen tijdens uitvoeringen eigen kleding maar wel in een bepaalde kleurstelling. Meisjes: wit, felroze (fuchsia) en spijkerblauw. Jongens: wit, blauw (bijvoorbeeld een wit-blauw geblokt overhemd) en spijkerblauw.

Om concerten/uitvoeringen te kunnen geven betalen de leden contributie. Dit wordt middels een automatische incasso ieder kwartaal afgeschreven. Wilt u dit niet via automatische incasso, kunt u het bedrag ook zelf ieder kwartaal overmaken. 

1 e kind:                           € 7,50 per maand

2 e kind:                          € 6,50 per maand

3 e kind:                          € 5,50 per maand

Tieners en groep 8-ers:  € 10,00 per maand

Wilt uw kind niet meer zingen dan kunt u dit schriftelijk doorgeven. U heeft 1 maand opzegtermijn. 

Het tienerkoor is ontstaan uit het kinderkoor vanaf januari 2008. Het tienerkoor is voor kinderen die op het middelbare onderwijs zitten of in groep 8. We repeteren iedere maandagavond van 19.15-20.15 uur in de bovenzaal van De Ark, Rubensstraat 35 te Papendrecht. Het eerste kwartier is samen met kinderkoor Friends en vanaf 19.30 uur zingen de tieners in de hal van de Sionskerk. 

Forever zingt allerlei leuke, vrolijke, christelijke liedjes uit bijvoorbeeld Opwekking, maar ook gospel, licht klassiek, e.d. Leden mogen zelf ook liederen inbrengen die ze willen zingen. We zingen ook meerstemmig. De teksten krijg je mee naar huis of worden via de mail verstuurd en bewaar je in een zelf aan te schaffen map. 

We dragen tijdens uitvoeringen, concerten kleding in de kleuren zwart, wit, grijs.

Friends en Forever hebben al verschillende keren met de Mwangazakids gezongen. Mwangaza is een kinderkoor uit Oeganda en betekent Stralend Licht. Om de drie jaar komen zij naar Nederland om midels concerten en acties aandacht te vragen voor de projecten in hun land.

We hebben daarom besloten om voor een kindje uit Oeganda te gaan zorgen. We zorgen sinds november 2007 voor Sharon Nanyondo, een meisje dat in 2000 geboren is en samen met haar moeder in Rakai woont. Met het geld dat wij iedere maand geven, krijgt Sharon eten, drinken, medische zorg, kleding, deelname aan sport- en spelactiviteiten, goed onderwijs.

We sturen geregeld ook een briefje of een kaartje naar Sharon en krijgen ook geregeld iets terug. 


 

 Dirigent, pianist en het bestuur van Friends en Forever.

Het bestuur bestaat uit Jenneke Post - voorzitter, Lisette van der Stelt - secretaresse, Marian van den Bos - penningmeester en Gabrielle Havelaar - algemeen bestuurslid.

Dirigent is Simone Leeuwesteijn, pianist is Pascal van den Dool.